אודות הכולל

הכולל הוקם לפני כשלוש שנים על ידי הרב דוד איפרגן ולומדים בו אברכים צעירים בקביעות בהדרכת רב נבחר.

תלמידי הכולל אף משתפים פעולה עם המתפללים בבית הכנסת שלנו, הנמצא באותו מקום, ומקיימים יחדיו תפילות מיוחדות על פי בקשת הרב דוד ובהדרכתו.