תרומה

עולם חסד מודה לך על נכונותך לתמוך בפעילותינו, להרחיבה ולקדמה.

בזכות תרומתך, ביכולתנו להמשיך ולפעול למען קידום מטרותינו.

כל התרומות מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה