אודות עמותת עולם חסד

עמותת עולם חסד הוקמה ב 15 ליוני 2003 והינה עמותה רשומה ברשם העמותות ע.ר 580411072.

לעמותה אישור ניהול תקין 2017 וכן אישור “מוסד ציבורי לתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

שם העמותה

שם העמותה נלקח מתוך ספר תהילים פט’, ג’: “כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם”, אשר מגדיר את מעשה החסד כנתינה טהורה ואמיתית ללא קבלת תמורה.

כן מדגיש המשפט את חשיבות מעשי החסד אשר בזכותם העולם נבנה וקיים. ככתוב “על שלושה דברים העולם עומד תורה עבודה וגמילות חסדים”(אבות פרק א משנה ב’).

תרומות

עזרה ותמיכה יכולות להיעשות בדרכים שונות שהרי אמר רבי מנחם מנדל מקוצק ” לצחוק כשכסיל אומר בדיחה – אף זו בבחינת גמילות חסדים”.

העמותה איננה מתוקצבת על ידי גורמים ממשלתיים אלא מבוססת על מימון פרטי של אנשי עסקים, אנשים פרטיים, מתנדבים ועוד.

ייעוד הכסף

  1. תרומת כספים לנזקקים בראש השנה ובפסח
  2. תרומה ע”י בניית מערך משלים המאפשר טיפול בחולים (אין חובת תשלום לטיפול של דוד)
  3. תרומה לבניית מערך להפצת הידע של דוד לטובת עבודה עצמית ופיתוח עצמי