שקיפות העמותה

רקע:

“עולם חסד”‘ הינה עמותה שלא למטרת רווח, הפועלת למען החברה בישראל. עמותת “עולם חסד”‘ פועלת בזכות תמיכת חברות אנשים פרטיים ותרומתם, ולכן שקיפות הינה ערך עקרוני וחשוב מאוד בהתנהלותנו.

 

דוחות כספיים:

דוחות כספיים והמאזנים השנתיים של העמותה מבוקרים ע”י משרד רו”ח אילן יצחק מוגשים באופן קבוע לרשם העמותות ונערכים בהתאם לכללים חשבונאים מקובלים.

 

ועדת ביקורת:

ל”עולם חסד” וועדת ביקורת בראשותה של עו”ד ורד שניאור המבצעת בדיקות שוטפות ומפקחת על כל תהליכי הפעילות בעמותה. בדיקות אלה מתקיימות כדי להבטיח שהפעילות תתבצע, תוך הקפדה על נוהלי העבודה ועל ערכי “עולם חסד”, שעיקרם: יושר ואמינות מוחלטת.