מוסדות עמותת עולם חסד

האסיפה הכללית של עולם חסד:

האסיפה הכללית היא גוף, הכולל את כל חברי “עולם חסד”. האסיפה הכללית מתכנסת אחת לשנה לכל הפחות, ולה הסמכות לקבוע את מדיניות העמותה וצרכי פעולתה. כן נתייחדו בחוק לאסיפה הכללית מספר פעולות כגון בחירת הועד המנהל, ועדת הביקורת או גוף מבקר לעמותה, אישור דוחות כספיים, קבלת החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות או שם העמותה וכיו”ב, בהתאם לחוק העמותות ולתקנון העמותה.

חברי האסיפה הכללית:

 1. גב’ מירב איפרגן, עו”ד
 2. מר אליהו טולדנו
 3. מר אריאל ממן, עו”ד
 4. מר גדעון באסטיאנס
 5. גב’ אסתר כהן
 6. מר אורי סלע

מייסד העמותה ונשיא הכבוד – הרב דוד איפרגן:

הרב דוד איפרגן בנו של רבי שלום איפרגאן זצוק”ל.

מנכ”ל העמותה

ברי מכלוף – רכז תרומות ואחראי מתנדבים

הועד המנהל של עולם חסד:

הועד המנהל הינו הגוף הנבחר על ידי האסיפה הכללית של כלל חברי העמותה והוא המוסמך לנהל את ענייני העמותה בהתאם למטרותיה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון למוסד אחר ממוסדות העמותה.

חברי הועד המנהל:

 1. גב’ מירב איפרגן, עו”ד – יו”ר
 2. מר אליהו טולדנו
 3. מר אריאל ממן, עו”ד
 4. מר גדעון באסטיאנס

ועדות המשנה:

אחד האמצעים להשגת יעילות בתפקודו של הועד המנהל, הוא באמצעות ועדות המשנה הפועלות מכוחו ולצדו.

הועדות הן אמצעי לחלוקת עבודת הועד המנהל ולהסרת נושאים מסוימים מסדר יומו העמוס. כך למשל, נושאי מדיניות ידונו ברמת הועד המנהל, בעוד שפרטים ספציפיים הנוגעים לרכישת ציוד חדש, ידונו ברמת הועדות.

גוף מבקר (במקום ועדת ביקורת) – עפ”י סעיף 19(ב) לחוק העמותות התש”ם-1980:

ועדת הביקורת בודקת את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ומביאה בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.סטאטוס משפטי וציבורי של עולם חסד:

עולם חסד נרשמה כעמותה בישראל ביום 15 ביוני 2003 מספר רישום 580411072 ומוכרת כמוסד ציבורי על ידי מס הכנסה לפי סעיף 46

חבר ועדת הגוף המבקר:

1. מר משה לוי

ועדת תרומות:

ועדת התרומות בוחנת ודנה בפניות השונות לעזרה ותמיכה ומקבלת החלטות על פי קריטריונים ברורים שהחליטה האסיפה הכללית של העמותה.

חברי ועדת התרומות:

 1. גב’ מירב איפרגן
 2. מר אריאל ממן

 

רו”ח העמותה + ניהול חשבונות: רו”ח עינב נסומה

פעילים בהתנדבות לפי א’-ב’:

 1. יואב שביט – צלם הבית של “עולם חסד”
 2. מרים למל
 3. חב’ Wisy – שיווק באינטרנט
 4. ענת חיימוביץ – I.T
 5. רונן מזרחי – מעצב גראפי