מטרת עמותת עולם חסד

לאפשר חיים יותר טובים על ידי ריפוי ו/או פיתוח עצמי דרך תכנים יהודיים רוחניים ויכולות אנרגטיות