תפילות

שעות פעילות בית הכנסת:

יום ב’ 05:00 עד 07:30 בלבד

יום ה’ 05:00 עד 07:30 בלבד

פעילויות נוספות כגון ראשי חודשים ומועדים, יפורסמו בנפרד

למעט שעות פעילות אלו, בית הכנסת יהיה סגור. הנכם מתבקשים לשמור על קדושת המקום. לא להכניס מזון לבית הכנסת. נא לבוא בלבוש צנוע והולם. נא לא לפנות לרב דוד איפרגן בכל נושא טכני ו/או אחר הקשור לתפילות.

בכל שאלה נא לפנות לרב אליהו טולדנו בטלפון 050-6279955 בלבד

זמני סליחות

החל מיום ב’ ב’ אלול 5.9.16, בית הכנסת ישוב לפעילות תפילות וסליחות על פי לוח הזמנים המפורט להלן:

  • כשמצוין 00:30 הכוונה לאותו היום מחצית השעה לאחר חצות.

יום ב’ – 5.9 – 05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

יום ג’ – 6.9 – 00:30 עד 01:30 (סליחות בלבד)

יום ד’ -7.9 – בית הכנסת סגור

יום ה’ – 8.9 –  05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

יום ו’-  9.9 – 00:30 עד 01:30

יום א’ 11.9 –00:30 עד 01:30

יום ב’ 12.9 – 05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

יום ג’ 13.9 – 00:30 עד 01:30

יום ד’ 14.9 – בית הכנסת סגור

יום ה’ 15.9 – 05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

יום ו’ 16.9 –00:30 עד 01:30

 

יום א’  18.9 – 00:30 עד 01:30

יום ב’ – 19.9 –05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

יום ג’ – 20.9 – 00:30 עד 01:30

יום ד’ – 21.9 – בית הכנסת סגור

יום ה’ -22.9 – 05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

יום ו’ – 23.9 – 00:30 עד 01:30

יום א’ – 25.9 – 00:30 עד 01:30

יום ב’ – 26.9 – 05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

יום ג’ – 27.9 – 00:30 עד 01:30

יום ד’ – 28.9 – בית הכנסת סגור

יום ה’ – 29.9 – 05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

יום ו’  – 30.9 – 00:30 עד 01:30

יום ה’ – 6.10 – 05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

יום ו’ – 7.10 – 00:30 עד 01:30

יום א’ – 9.10 – 00:30 עד 01:30

יום ב’ 10.10 -05:00 עד 07:30 (סליחות + תפילה)

 

יום ה’ – 13.10 בית הכנסת יהיה סגור עד לאחר חג הסוכות

שעות פעילות בית הכנסת בחודש חשוון יפורסמו בהמשך.